Το νέο Δ.Σ που προέκυψε μετά τις εκλογές της 13/11/2015

 

ΘΕΣΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΡΑΤΑΞΗ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΠΑΡΜΠΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΕΝΤΑΣΣΥ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΖΥΓΟΥΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΝΤΑΣΣΥ
ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ   ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΝΤΑΣΣΥ
ΕΙΔ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΣΟΥΡΣΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΕΝΤΑΣΣΥ
ΤΑΜΙΑΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ   ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΝΤΑΣΣΥ
ΜΕΛΟΣ ΡΟΥΓΚΑΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΝΤΑΣΣΥ
ΜΕΛΟΣ ΞΥΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΕΝΤΑΣΣΥ
ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ   ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΖΕΡΔΕΒΑΣ ΚΩΣΤΑΣ ΕΝΤΑΣΣΥ
ΜΕΛΟΣ ΣΠΑΝΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΕΝΤΑΣΣΥ
ΜΕΛΟΣ ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑΣΟΣ ΕΝΤΑΣΣΥ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΤΗΝ Ο.Σ.Υ.Ε.
ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΜΠΑΡΜΠΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΕΝΤΑΣΣΥ
ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ   ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΝΤΑΣΣΥ
ΑΝΑΠΛΗΡ/ΚΟΣ ΣΟΥΡΣΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΕΝΤΑΣΣΥ
ΑΝΑΠΛΗΡ/ΚΟΣ ΖΥΓΟΥΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΝΤΑΣΣΥ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΤΟ Ν. ΤΜ. ΑΔΕΔΥ
ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΖΥΓΟΥΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΝΤΑΣΣΥ
ΑΝΑΠΛΗΡ/ΚΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ   ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΝΤΑΣΣΥ