Διατελέσαντες πρόεδροι στην΄Ενωση Σωφρονιστικών Υπαλλήλων Καταστήματος Κράτησης Πάτρας   

Από

έως

Οναματεπώνυμο

.............

-06/1984

Μαυρέλης Κωνσταντίνος (Πρ. Διοικούσας Επιτροπής)

06/1984

08/1984

Χρυσανθόπουλος Αντρέας

08/1984

05/1986

Περσάνης Νικόλαος

05/1986

07/1986

Τυροδήμος Παναγιώτης

07/1986

01/1987

Περσάνης Νικόλαος

01/1987

02/1987

Καραντώνης Σωτήριος

02/1987

09/1987

Λιαροκάπης Φώτιος ( Αντιπρόεδρος)

09/1987

11/1987

Τυροδήμος Παναγιώτης (Πρ. Διοικούσας Επιτροπής)

11/1987

10/1989

Καρκαβίτσας Νικόλαος

10/1989

05/1990

Τυροδήμος Παναγιώτης

05/1990

11/1991

Τραχάνης Σπύρος

11/1991

11/1993

Φουντζούλας Θεοφάνης

11/1993

11/1995

Παραδείσης Κωνσταντίνος

11/1995

11/1997

Παραδείσης Κωνσταντίνος

11/1997

11/1999

Τσεκούρας Αθανάσιος

11/1999

11/2001

Στέφος Ιωάννης

11/2001

11/2003

Στέφος Ιωάννης

11/2003

11/2005

Σπανός Λεωνίδας

11/2005

11/2007

Σπανός Λεωνίδας

11/2007

10/2009

Τσούρας Χρήστος

10/2009

12/2010

Τσούρας Χρήστος

12/2010

11/2011

Ρουγκάλας Ανδρέας

11/2011

12/2014

Νικολακόπουλος Βασίλης

12/2014

08/2015

Παπούλιας Κωνσταντίνος

08/2015

11/2015

Ζαλοκώστας Κωνσταντίνος

11/2015 07/2017  Μπάρμπας Ευάγγελος
07/2017 12/2017 Νικολόπουλος Αλέξανδρος
12/2017 12/2018 Κωνσταντόπουλος Παναγιώτης
12/2018 -------- Παναγιωτόπουλος Κωνσταντίνος