2017/12/06 ΣΥΣΤΑΣΗ ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ - ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ -ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΤΗΝ Ο.Σ.Υ.Ε - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΤΟ Ν. ΤΜ. ΑΔΕΔΥ

2017/12/06 ΣΥΣΤΑΣΗ ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ - ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ -ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΤΗΝ Ο.Σ.Υ.Ε - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΤΟ Ν. ΤΜ. ΑΔΕΔΥ