2017_07_24_Αναδιάρθρωση του Διοικητικού Συμβουλίου

Σας γνωρίζουμε τη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Υπαλλήλων Φυλακής Πάτρας που προήλθε από την αναδιάρθρωση,  στη συνεδρίαση του στις 13/07/2017