ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΑΣΟΚ (πατήστε εδώ για να διαβάσετε το πλήρες κείμενο)
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ
Τετάρτη, 30 Νοεμβρίου 2022
ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τους Υπουργούς: Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, κ. Κ. Χατζηδάκη
Προστασίας του Πολίτη, κ. Π .Θεοδωρικάκο
Θέμα: «Αποκατάσταση συνταξιοδοτικών ρυθμίσεων σωφρονιστικού
προσωπικού»
Κύριοι Υπουργοί,
Με το άρθρο 23 του πρόσφατου νόμο 4997/2022 διευρύνονται οι μονάδες και οι υπηρεσίες
των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας (Αστυνομία, Λιμενικό, Πυροσβεστική
(μόνιμοι και συμβασιούχοι) στις οποίες ο χρόνος υπηρεσίας λογίζεται αυξημένος στο
διπλάσιο και ως χρόνος πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας.
Ταυτόχρονα, το προσωπικό των Σωφρονιστικών, Ειδικών, Αγροτικών, Θεραπευτικών και
λοιπών Καταστημάτων, που υπάγεται στην Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής
(ΓΓΑΠ), η οποία με τη σειρά της και επί Κυβερνήσεως Μητσοτάκη υπάχθηκε στο Υπουργείο
Προστασίας του Πολίτη, και συγκεκριμένα το φυλακτικό προσωπικό και το προσωπικό
εξωτερικής φρούρησης διέπεται από τις διατάξεις των νόμων 4093/2012 και 4336/2015
όσον αφορά τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης και των νόμων 4387/2016 και 4670/2020
σχετικά με τον υπολογισμό της σύνταξης.
Περαιτέρω, η διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 15 του N. 4093/2012 περ. β) και ε),
συνδυασμό με την περ. η) του Π.Δ. 169/2007 παραμένει σε ισχύ και προβλέπει ότι στο
προσωπικό φύλαξης και εξωτερικής φρούρησης των φυλακών και στους παιδονόμους των
αναμορφωτικών καταστημάτων κράτησης που έχουν συμπληρώσει 20 έτη πραγματικής
υπηρεσίας στην φυλακή, η σύνταξη προσαυξάνεται κατά 3/35 του μηνιαίου μισθού
(πλασματική – μάχιμη τριετία).
Η ευεργετική αυτή όμως διάταξη περί της προσαύξησης της σύνταξης κατά 3/35, αν και
ποτέ δεν καταργήθηκε ρητά, παραμένει ανεφάρμοστη λόγω του ν. 4387/2016, αφού
πλέον τα συντάξιμα έτη είναι αυτά για τα οποία καταβλήθηκαν ασφαλιστικές εισφορές,
2
ενώ καμία πρόνοια για την εν λόγω εξαίρεση της εν λόγω ευεργετικής διάταξης δεν
προβλέφθηκε ούτε στον ν. 4387/2016, ούτε φυσικά στον ν.4670/2020.
Επειδή οι ειδικές πρόνοιες και οι ευεργετικές διατάξεις, όπως αυτή της προσαύξησης της
σύνταξης του σωφρονιστικού προσωπικού, έχουν καταργηθεί,
Επειδή με το πρόσφατο ν. 4997/2022 προβλέφθηκαν και επήλθαν συνταξιοδοτικές
βελτιώσεις για όλο σχεδόν το προσωπικό του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, εκτός
από το προσωπικό των Σωφρονιστικών Καταστημάτων,
Επειδή οι δυσμενείς συνθήκες εργασίας του οποίου και τα καθήκοντά τους είναι γνωστά
τοις πάσι, ενώ υπάρχει πληθώρα τόσο Ευρωπαϊκών οδηγιών, όπως οι Ευρωπαϊκοί
Σωφρονιστικοί Κανόνες, αλλά και διεθνής βιβλιογραφία και κείμενα, όπως του ΟΗΕ που
ορίζουν τον ρόλο και το λειτούργημα του σωφρονιστικού προσωπικού, ιδιαίτερης
σπουδαιότητας και σημασίας,
Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:
1. Προτίθεστε να αποκαταστήσετε αυτή την αδικία και να προβείτε σε θεραπεία ή
διόρθωση της ανωτέρω διάταξης της παρ. 3 του άρθρου 15 του ν. 4093/2012 περ.
β) και ε), σε συνδυασμό με την περ. η) του Π.Δ. 169/2007 περί της πλασματικής
τριετίας του σωφρονιστικού προσωπικού, έστω και με τα προβλεπόμενα στο άρθρο
23 του ν. 4997/2022;
2. Προτίθεστε να συμπεριλάβετε όλο το σωφρονιστικό προσωπικό, όλων των κλάδων
και ειδικοτήτων των Σωφρονιστικών Καταστημάτων και του Ιδρύματος Αγωγής
στην ανωτέρω διάταξη, προκειμένου να αναγνωριστεί στην πράξη η ιδιαίτερα
επίπονη, επικίνδυνη και ανθυγιεινή εργασία του;
Οι ερωτώντες Βουλευτές,
Γιώργος Μουλκιώτης
Γιώργος Καμίνης

Από admin

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *