Ευχαριστήριο προς το Πανεπιστήμιο Πατρών

Πάτρα, 22/04/2015

Θέμα: Ευχαριστήριο προς το Πανεπιστήμιο Πατρών δια της Παθολογικής Κλινικής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου και τους συνεργαζόμενους με αυτή ιατρούς για την πρωτοβουλία κάλυψης ιατρικών αναγκών του Κ.Κ. Πάτρας.

Το Φεβρουάριο του 2013 με πρωτοβουλία του Πανεπιστημίου Πατρών και συγκεκριμένα της Παθολογικής Κλινικής του ΠΠΓΝΠ και με εξαιρετικά ευαίσθητα αντανακλαστικά, προτάθηκε προς το Κατάστημα Κράτησης Πάτρας ένα πρόγραμμα επισκέψεων ιατρών, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες του κρατούμενου πληθυσμού.

Σε συνεργασία με το Ιατρείο του Καταστήματος Κράτησης Πάτρας καταρτίστηκε ένα πρόγραμμα με βάση το οποίο ιατροί παθολογικών ειδικοτήτων της Παθολογικής Κλινικής του ΠΠΓΝΠ, αλλά και συνεργαζόμενοι ιατροί από το Νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας» επισκέπτονται δύο φορές εβδομαδιαίως το Κ.Κ. Πάτρας εξετάζοντας ασθενείς και είναι oncall καθημερινά για συνεχιζόμενες οδηγίες και υποδείξεις προς το νοσηλευτικό προσωπικό. Επιπλέον οι ιατροί που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, λειτουργώντας ως «γέφυρα σύνδεσης», διευκολύνουν την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση περιστατικών που εντόπισαν κατά την επί τόπου εξέταση στα Νοσηλευτικά Ιδρύματα της Πάτρας, αλλά και της Αθήνας, όταν έχει χρειαστεί.

Κρίνοντας την πρωτοβουλία, την προσφορά αλλά και τη σοβαρότητα, τη σταθερότητα και τη δέσμευση με την οποία εξακολουθούν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους προς τον κρατούμενο πληθυσμό, έως ότου οι ανάγκες του Κ.Κ.Πάτρας καλυφθούν από μόνιμο ιατρικό προσωπικό, αισθανόμαστε την ανάγκη να ευχαριστήσουμε τον καθένα και την καθεμία ξεχωριστά για το πολύτιμο της στάσης και της συνεργασίας τους, καθώς και τις διοικήσεις των δύο Νοσοκομείων της Πάτρας που διαθέτουν το ιατρικό τους προσωπικό.

Ευχαριστούμε, λοιπόν, και ονομαστικά τους/τις ιατρούς παθολογικών ειδικοτήτων της Παθολογικής Κλινικής του ΠΠΓΝΠ κ.κ. Κωνσταντίνο Μάρκου, Γεώργιο Δάβουλο, Νεοκλή Γεωργόπουλο, Αγγελική Τσιντώνη, Γεώργιο Πάνο, Ευτυχία Πολυζωγοπούλου, Μαρία Γιώτη, Δημήτριο Βελισσάρη, Δημήτριο Σιαγκρη, Θεόδωρο Παπαγιάννη, Χρήστο Παπακωνσταντίνου, Βασιλική Σιαμπή, Μαρίνα Μιχαλάκη, Γεώργιο Μπέσκο, Μαριλέττα Πρωτόπαπα, Ονιεναδούμ Αντίμτσι, Θεοφάνη Σπηλιώπουλο, Μαρίνα Μιχαλάκη καθώς επίσης τον κ. Παναγιώτη Γεωργακόπουλο και τους Κωνσταντίνα Σωτηριάδου (Ψυχίατρο), Άγγελο Αποστολόπουλο (Κοινωνικό Λειτουργό), Επαμεινώνδα Τσίο (νοσηλευτή) από το Γ.Ν.Π. «ο Άγιος Ανδρέας».