Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση

Πάτρα, 10/06/2015

Εκπαίδευση στην Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) και στην ΚΑΡΠΑ με Αυτόματο Εξωτερικό Απινιδωτή από την Ελληνική Εταιρεία Επείγουσας Προνοσοκομειακής Φροντίδας Πάτρας(www.eeepf.gr) πραγματοποιήθηκε με επιτυχία την Κυριακή 7 Ιουνίου 2015, στο Κατάστημα Κράτησης Πάτρας στον Άγιο Στέφανο.

Το σεμινάριο, που είναι πιστοποιημένο από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αναζωογόνησης (EuropeanResuscitationCouncil), οργανώθηκε με πρωτοβουλία του Ιατρείου του Καταστήματος και έξοδα των συμμετεχόντων. Σε συνεννόηση με το Διευθυντή και το Συμβούλιο του Καταστήματος -που ενίσχυσαν και διευκόλυναν την πρωτοβουλία- παραχωρήθηκαν οι αίθουσες της Βιβλιοθήκης και του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας του Κ.Κ. Πάτρας, καθώς το σεμινάριο περιελάμβανε τόσο μαθήματα θεωρίας όσο και -κυρίως- πρακτικής εξάσκησης στο πρωτόκολλο που πρέπει να ακολουθείται σε τέτοιες περιπτώσεις.

Από την Κυριακή, λοιπόν, στο Κατάστημα Κράτησης Πάτρας -που διαθέτει Αυτόματο Εξωτερικό Απινιδωτή- εργάζονται και 16 πιστοποιημένοι ανανήπτες, εκπαιδευμένοι δηλαδή και πιστοποιημένοι εργαζόμενοι όλων σχεδόν των ειδικοτήτων (νοσηλευτικό, φυλακτικό, ιατρικό και επιστημονικό προσωπικό), οι οποίοι, όταν χρειαστεί, μπορούν να παρέχουν σε κρατούμενο, υπάλληλο ή και συμπολίτη, καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση και να χειριστούν τον αυτόματο εξωτερικό απινιδωτή εφόσον υπάρχει.