2017_07_10_ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ – ΑΠΟΧΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Το Δ.Σ. της Ένωσης αποφάσισε τη συμμετοχή στην απεργία – αποχή από την αξιολόγηση του ν. 4369/2016 που έχει κηρύξει η ΑΔΕΔΥ και συμμετέχει και η ΟΣΥΕ για τους λόγους που αναφέρει στο υπ΄αρ πρωτ: 118/21-06-2017 έγγραφό της.

Σύμφωνα με το έγγραφο της ΟΣΥΕ καλούνται όλοι οι συνάδελφοι να παραδώσουν τα έντυπα αξιολόγησης στο Δ.Σ. της Ένωσης ή στους αντιπροσώπους ή σε οποιοδήποτε μέλος της ΟΣΥΕ

Να σημειωθεί ότι η ΑΔΕΔΥ στην ανακοίνωση συμμετοχής της 07/06/2017 στην απεργία-αποχή από την αξιολόγηση αναφέρει ξεκάθαρα ότι:

Η ΑΔΕΔΥ παρέχει απόλυτη κάλυψη σε όλους.