ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟ 14/11/2015 ΕΩΣ 31/05/2016

ΕΝΩΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΦΥΛΑΚΗΣ ΠΑΤΡΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΑΠΟ 14/11/2015 ΕΩΣ 31/05/2016

ΕΣΟΔΑ
Α/Α ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΜΕΡΙΚΑ ΠΟΣΑ

ΟΛΙΚΑ

ΠΟΣΑ

01 ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ 1.193,00 1.193,00
02 ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΧΟΡΗΓΙΕΣ 300,00 300,00
03 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ 1.515,00 1.975,00
ΛΑΧΝΟΙ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ 460,00
  ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ   3.468,00
  ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ   554,92
  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 4.022,92
ΕΞΟΔΑ
01 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΩΝ 300,00 300,00
02 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 161,50 231,07
ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 50,00
ΕΛΤΑ 7,20
ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ 12,37
03 ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑ - ΔΩΡΕΕΣ 60,00 60,00
04 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑ 1.780,00 2.158,82
ΑΡΙΣΤΕΙΑ 240,00
ΚΡΕΑΤΑ ΒΑΡΔΙΑΣ ΠΑΣΧΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 138,82
  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 2.749,89
  ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ 1.273,03
 
ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ
  ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 111,30
  ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΤΣΙΚΝΟΠΕΜΠΤΗΣ 50,00
  ΝΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ 161,30