Γενική συνέλευση 1/6/2015

ΕΝΩΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΦΥΛΑΚΗΣ ΠΑΤΡΑΣ

Η αναβληθείσα από τις 25/5/16 Γενική συνέλευση του σωματείου θα γίνει την Τετάρτη 1/6/16 και ώρα 13:00, στην αίθουσα της Ένωσης, με όσα μέλη είναι παρόντα, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

καλοκαιρινές άδειες

έλλειψη προσωπικού

καθυστερούμενα νυχτερινά – εξαιρέσιμα

επισκευή στεγάστρων πάρκινγκ

λειτουργία σχολης

Η παρουσία όλων κρίνεται απαραίτητη

Από το Δ.Σ. της ΕΥΦΠ